pühapäev, 18. detsember 2016

ÕIS MobiiliID

ÕISis võimalik edaspidiselt oma kasutajat tuvastada ka MobiiliID-d kasutades.

Funktsionaalsus võimaldab süsteemi mugavamalt nutiseadmel kasutada

 MobiiliID kasutamine

Pärast ÕISi siseloogimist ID-kaardi või parooliga avage:
  1. Minu seaded
  2. Minu kontaktandmed
  3. Suunakoodi lisamine ei ole kohustuslik, töötab süsteemis mõlemat pidi 5248XXX või +3725248XXX

teisipäev, 6. september 2016

Kutse "Võrgustik võrgutab" seminarile!

Kutse "Võrgustik võrgutab" seminarile!
Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi*

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub 6. oktoobril õppeaasta esimesele Võrgustik Võrgutab seminarile.

Sel korral oleme fookusesse võtnud õpetaja professionaalse arengu – kuidas seda targalt planeerida ja juhtida ning kuidas selleks üldse aega leida.

Seminaril jagavad mõtteid ja kogemusi õpetajad, õppejõud, koolijuhid ning organisatsioonide esindajad, kes toetavad oma erinevate tegevustega õpetaja professionaalset arengut. Seminaril käsitletakse muutuvat õpetajakutset, selle nõudeid ning õpetaja täienduskoolituse suundi. Samuti jagavad mitmed koolid oma kogukonnas õppimise kogemust ning otsitakse vastust küsimusele, kuidas leida aega tempokas õpetaja töös.

Seminar toimub Tallinnas Mustamäel asuvas Tehnopoli teadus- ja ärilinnakus
6. oktoobril kl 9.30-16.30 ja on osalejatele tasuta.


Tutvu kavaga ning registreeru hiljemalt 28. septembril:

Uuri kava 

Uudis on vahendatud  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse infolistist.

Tervitades Digitiim

E-õppe alased koolitused sügisel

Head õppeaasta algust!Kutsume teid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse täienduskoolitustele:


Jälgige koolituste infot HITSA Koolitusveebist: http://koolitus.hitsa.ee


Lugupidamisega: Digitiim


Uudis on vahendatud Haridustehnoloogide infolistist.

neljapäev, 7. jaanuar 2016

Võrgustik võrgutab seminaride sari 2016. aastal

Head akadeemia õppejõud!

Soovime teile teguderohket ja edukat alanud aastat!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus avaldas hiljuti enda 2016. aasta sündmuste kalendri kuhu on koondatud olulisemad sündmused aastas, mis toetavad õpetajaid, õppejõude ja  haridusasutusi digipöörde elluviimisel. Selleks, et toetada akadeemia strateegilisi eesmärke kutsume teid kalendrig tutvuma ja võimalusel osalema HITSA poolt korraldatavatest sündmustest. 

Omalt poolt soovitame Võrgustik võrgutab seminarisarja, mis on kõrgkooli õppejõududele tasuta, toimuvad vaid kolmel korral aastas ning mis käsitlevad sel aastal ka akadeemia jaoks olulisi teemasid. Huvi korral lisage seminaride kuupäevad juba varakult kalendrisse! Täpsemalt:


"Kvaliteet pole veel muidugi mitte kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt.*" 
10. märts
 
*kohandatud Walter Masingu tsitaat
Seminaril jagame vajalikke teadmisi kvaliteetsete õppematerjalide loomiseks, tutvustame digitaalse õppematerjali loomise köögipoolt. Juttu tuleb õppimist toetavatest, vormistuslikest, kujunduslikest ja tehnilistest põhimõtetest, aga ka loodud materjali jagamisest ja taaskasutamisest. 

"Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi "
6. oktoober

Tänapäeva õpetaja ja õppejõud on ennastjuhtiv õppija, kes analüüsib ja kavandab oma professionaalse arengu teekonda. Kuidas teha seda läbimõeldult, õppides teiste kogemustest ja kasutades ära erinevaid võimalusi? Seminaril jagavad oma kogemusi õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja organisatsioonide esindajad, kes toetavad oma tegevustega õpetaja professionaalset arengut.

"Tulevik algab meist*"
 1.detsember

*Stephen King
Õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes on määrava tähtsusega suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat. Õppija 21. sajandi üldpädevuste hulka kuulub digipädevus, mille omandamisel on koolil täita suur roll. Võrgustikul otsime vastuseid küsimustele: kuidas õpetada digipädevaid õpilasi erinevatel haridustasemetel, kuidas digipädevusi ainekavadesse integreerida ning kuidas digipädevust mõõta.  


Lisaks pakub HITSA koolitusi, kus nii algajad kui ka edasijõudnud saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas ainetunde tehnoloogiaga täiendada ning koolide digitaristut uuendada. Koolituste info leiab HITSA koolitusveebist


Vaiko Mäe
Marit Dremljuga-Telk
kolmapäev, 7. oktoober 2015

Digiõppe päeva veebiseminar "Miks küsib Google minu telefoninumbrit?".Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Täiskasvanud Õppija Nädala raames 14. oktoobril kell 15 traditsioonilisele digiõppe päeva veebiseminarile "Miks küsib Google minu telefoninumbrit?". Seminaril jagab tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas näpunäiteid, kuidas ohutult nutiseadmetes ja internetis tegutseda.
Riigi Infosüsteemi Ameti tehtud uuring nutiseadmete kasutajate turvateadlikkusest näitab, et 40% tahvlite ja nuhvlite kasutajatest ei ole teadlikud nende seadmete turvalisusega seotud küsimustest. Digiõppe päevaga tahame parendada täiskasvanute teadlikkust ja oskusi digiturvalisuse tagamisel, jagame infot ja näpunäiteid selleks, et me saaksime iseennast ja oma lähedasi interneti ja nutiseadmetega seonduvate ohtude eest kaitsta.

Veebiseminar toimub järgmisel kolmapäeval, 14. oktoobril kell 15:00 - 16:00, osalejaid ootame kõikjalt Eestist! Veebiseminaris jagab Hans Lõugas praktilisi nippe, mida igaüks meist saab enda kasuks tööle panna. Miks logib tark kasutaja Facebookist pärast kasutamist välja, mida ma saan ennetavalt ise teha selleks, et oma kaotatud telefon tagasi saada, miks küsib Google minu telefoninumbrit – nendele ja paljudele teistele küsimustele saab veebiseminaris vastuse. Lisaks saavad kõik huvilised proovile panna argielu puudutavaid teadmisi digiturvalisusest värskelt valminud rakenduse abil. 

Palun anna teada oma osalusest digiõppe päeva veebiseminaril, registreerumine on avatud siin! Link veebiseminaril osalemiseks avaneb 14. oktoobril HITSA Innovatsioonikeskuse veebilehel. 

Sel aastal on digiõppe päev liitunud ka üleeuroopalise programmeerimisnädalaga, mille raames toimub Eestis üle 40 programmeerimisürituse.

Kohtumiseni digiõppe päeval!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn

neljapäev, 17. september 2015

Koolitus "Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks"E-kursuse kvaliteedimärki ei ole kursusele lihtne saada. Esiteks peab olema kvaliteedinõuetele vastav e-kursus, mille loomine ja läbiviimine nõuab palju mõtlemist,
planeerimist, tahet, oskusi ja muidugi aega.
Teiseks peab olema pealehakkamist ja tahtmist esitada oma kursus kvaliteedimärgi taotlemiseks. 
Koolitus aitab osalejal analüüsida ja parandada oma e-kursust, et olla kvaliteedimärgi taotlemisel edukas.

19. oktoobril algab Tartu Ülikooli e-kursus „Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks“
·         Koolitusel osalemine on tasuta:
  •  alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, tugispetsialistile
  • haridustehnoloogile (kõigilt haridustasemetelt)
  • haridusspetsialistile
OSALEJATELE kõrgkoolidest on kursus tasuline, va Tartu Ülikooli õppejõudud
Hind : 120 eurot(osalejatele kõrgkoolidest registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4574792

Kursusel osalemiseks peab olemas olema e-kursus, mida osaleja soovib analüüsida ja kvaliteedimärgi vääriliseks arendada.
- e-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tutvustus
- kvaliteetse e-kursuse nõuded
- kvaliteedimärki omavate kursuste näited
- ülevaade eneseanalüüsi meetoditest
- eneseanalüüsi teostamine
- valitud teemad e-kursuse parandamiseks
o interaktsioon e-kursusel
o sisupakettide loomine ja kasutamine
o aktiivõppemeetodid
- õppejõu rollid e-kursuse läbiviimisel
Info ja registreerumine:


Teate edastas

Esta Pilt
täienduskoolituse programmijuht
Elukestva õppe keskus
Tartu Ülikool
tel 737 5560

kolmapäev, 16. september 2015

Nutiseadmetega nutiõpetajaksHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub alanud õppeaasta esimesele „Võrgustik võrgutab“ seminarile „Nutiseadmega nutiõpetajaks“, kus luubi all on nutiseadmete kasutamine õppetöös. Seminar toimub 8. oktoobril Tallinna Teeninduskoolis.

Oktoobrikuisel "Võrgustik võrgutab" seminaril jagame õpetajatele ja õppejõududele ideid, kuidas kasutada kaasaskantavaid nutiseadmeid õppetöös, et muuta senine “tunni segaja” hoopis õppetöö tõhustajaks ja toetajaks. Arutame, milliseid väljakutseid esitab kaasaskantavate seadmete õppetöösse kaasamine koolide infrastruktuurile, õpetajate kompetentsidele jne.

Sõna saavad Eesti Rahvusvahelise Kooli, Pärnu Vanalinna Põhikooli, Tartu Erakooli, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Konguta Kooli ning Tallinna Ülikooli õpetajad ja õppejõud.

Seminar on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine!

Tutvu kavaga ning registreeru seminarile hiljemalt 1. oktoobril 2015: